ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΙΦΑ

 

Με σκοπό να οργανωθεί το φορτηγό σε μια ασφαλιστική δύναμη ώστε να έχει ο κλάδος τις ασφαλιστικές καλύψεις που πραγματικά χρειάζεται και μάλιστα με ένα ανεκτό ασφάλιστρο, νιώθοντας ταυτόχρονα σιγουριά και εισπράττοντας τις αποζημιώσεις άμεσα, τον Ιούνιο του 2008 ιδρύσαμε τον Συνεταιρισμό Ιδιοκτητών Φορτηγών (ΑΣΙΦΑ).

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι να προσφέρει στον Έλληνα επαγγελματία καλύψεις που πραγματικά χρειάζεται και που δεν προσφέρει καμία Ελληνική ή Ξένη Ασφαλιστική εταιρία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην κάλυψη της μεταφοράς εμπορευμάτων μετά από αίτημα των αυτοκινητιστών και με βάση ζημίες που υπέστησαν και δεν καλύφθηκαν.

Έτσι κάθε αυτοκινητιστής μπορεί να επιλέξει  από τις κάτωθι καλύψεις εμπορεύματος (CMR) οι οποίες ισχύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  • CMR : το οποίο καλύπτει τις ζημίες των εμπορευμάτων με Ευθύνη του Μεταφορέα ακόμη κ αν δεν υπάρξει ατύχημα (κ όχι τη ρήτρα C, βάσει της οποίας οι ασφαλιστικές εταιρίες αποζημιώνουν το εμπόρευμα μόνο αν υπάρξει πρόσκρουση, σύγκρουση ή ανατροπή του φορτηγού),
  • CMR : την κλοπή των εμπορευμάτων
  • CMR : αλλοίωσης νωπών εμπορευμάτων
  • CMR ΝΑΥΛΟΥ: καλύπτει το ναύλο που τυχόν παρακρατήθηκε λόγω ζημίας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων
  • CMR ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ:  το οποίο καλύπτει τη δαπάνη των γερανών για ανέλκυση και ρυμούλκηση του φορτηγού μέχρι και τον τόπο στάθμευσής του (έδρα του) μετά από ατύχημα.
  • Όλες οι καλύψεις ισχύουν για τις ζημίες που θα συμβούν σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης.

 

 

 

Περιοχή Συνεργατών