Ζωής

ins-life1

Ένα ιδιωτικό ασφαλιστικό πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα σε όλους να ασφαλιστούν και να προστατεύσουν ουσιαστικά το εισόδημά τους καθώς και τους ανθρώπους που εξαρτώνται οικονομικά από αυτούς.

Υπάρχουν τουλάχιστον 10 λόγοι, οι οποίοι αποδεικνύουν γιατί οι Ασφάλειες Ζωής και Εισοδήματος αποτελούν την πλέον συνετή λύση για την προστασία της οικογένειας και του εισοδήματος κάθε ανθρώπου.

Γιατί πολύ απλά το κόστος της αναβολής μπορεί να είναι ... πολύ υψηλό

1. Διατήρηση της ποιότητας ζωή

Συμπληρώνει το οικογενειακό εισόδημα και τις ελλιπείς παροχές του φορέα κοινωνικής ασφάλισης του ασφαλισμένου. Έτσι μπορούν να καλυφθούν τα πάγια έξοδα και οι καθημερινές ανάγκες ενώ ταυτόχρονα διατηρείται το επίπεδο και η ποιότητα ζωής της οικογένειάς του.

2. Αποκατάσταση παιδιών

Διασφαλίζει το απαιτούμενο κεφάλαιο για την εκπλήρωση των μελλοντικών στόχων των παιδιών του ασφαλισμένου. Η χρηματοδότηση των σπουδών τους ή η επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελεί βασική προτεραιότητα για την οικογένειά του.

3. Εξόφληση δανείων

Μπορεί να εξοφληθεί αμέσως μέρος ή το σύνολο οποιονδήποτε υποχρεώσεων, όπως πιστωτικές κάρτες, προσωπικά και στεγαστικά δάνεια κ.λπ. έτσι δίνεται η δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας να διατηρήσουν ανέπαφα τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κατοικία, αυτοκίνητα κ.λπ.).

4. Αντιμετώπιση των «τελευταίων» εξόδων

Με το κεφάλαιο της Ασφάλειας Ζωής, η οικογένεια του ασφαλισμένου μπορεί να αντιμετωπίσει το απρόβλεπτο και επιπρόσθετο οικονομικό βάρος της πιο δύσκολης στιγμής.

5. Προσφορά πολύτιμου χρόνου προσαρμογής

Κάτω από ένα βαρύ συναισθηματικό φορτίο, η οικογένεια του ασφαλισμένου δεν θα έχει ταυτόχρονα και την πίεση των οικονομικών προβλημάτων. Τους χαρίζει «πολύτιμο χρόνο» για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να υπάρξει μια πιο ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση. Τους προσφέρει μια χρονική περίοδο, η οποία είναι απαραίτητη για να αποκατασταθεί ο νέος ρυθμός ζωής, να βρεθεί κάποια νέα εργασία, να τακτοποιηθούν θέματα στέγης ή φύλαξης παιδιών κ.λπ.

6. Άμεση εξασφάλιση ενός περιουσιακού στοιχείου

Με μια μικρή και συστηματική καταβολή (ασφάλιστρο), εξασφαλίζεται αμέσως και την πιο κρίσιμη στιγμή ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας (κεφάλαιο), το οποίο θα απαιτούσε πολλά χρόνια αποταμίευσης και οικονομικών στερήσεων για να δημιουργηθεί.

7. Αξιοποίηση φορολογικών πλεονεκτημάτων

Το κόστος των Ασφαλειών Ζωής εκπίπτει από το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως €1.100. Επιπλέον, το κεφάλαιο της Ασφάλειας Ζωής είναι εντελώς αφορολόγητο μέχρι το ποσό των €300.000, για κάθε δικαιούχο (σύζυγο και ανήλικα παιδιά).

8. Προστασία της ακίνητης περιουσίας

Με το κεφάλαιο της Ασφάλειας Ζωής υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα χρήματα, ώστε να πληρωθούν οι τυχόν φόροι για τη μεταβίβαση της κληρονομιάς στα αγαπημένα πρόσωπα του ασφαλισμένου.

9. Κάλυψη υπαρκτού και απρόβλεπτου κινδύνου

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία ένας στους πέντε άνδρες δεν θα φθάσει στα 65. Η στατιστική όμως δεν προβλέπει το ποιος και το πότε. Πρόκειται για ένα υπαρκτό και σημαντικό κίνδυνο, ο οποίος δεν πρέπει να αγνοηθεί και να αφεθεί στην τύχη της η ζωή της οικογένειας του ασφαλισμένου.

10. Πράξη αγάπης και ευθύνης

Η Ασφάλεια Ζωής αποτελεί κάτι εξαιρετικά πιο πολύτιμο από ένα οικονομικό «σωσίβιο». Είναι μια έμπρακτη απόδειξη του ασφαλισμένου ότι μεριμνά για το μέλλον των ανθρώπων που αγαπά και οι οποίοι εξαρτώνται οικονομικά άμεσα από αυτόν. Είναι μια πράξη αγάπης και ευθύνης.

Ποιος δεν θα ήθελε να έχει η οικογένειά του ένα σημαντικό κεφάλαιο στα χέρια της, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις χωρίς να διακυβεύεται το μέλλον και η ποιότητα της ζωής της, σε περίπτωση που εκείνος ή εκείνη δεν θα είναι πια κοντά τους;

Εξασφαλίστε τους αγαπημένους σας ανθρώπους………με Ασφάλεια Ζωής!

ins-life2Απώλεια Εισοδήματος

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

apolia

 

Ασφάλεια Εισοδήματος…για να είστε Προστατευμένοι ότι και αν συμβεί!!!

Η Ασφάλεια Εισοδήματος καλύπτει την ανικανότητα του ασφαλισμένου προς εργασία. Γενικά ως ανικανότητα ορίζεται η αδυναμία του ασφαλισμένου για ενεργό συμμετοχή στην εργασία από οποιαδήποτε αιτία, ατύχημα ή ασθένεια. Για τη διαπίστωση του βαθμού ανικανότητας εξετάζονται τα κριτήρια που σχετίζονται κυρίως με τη χρονική διάρκεια της αδυναμίας (πρόσκαιρη ή μόνιμη) και το μέγεθος της βλάβης (μερική ή ολική).

Οι Ασφάλειες Εισοδήματος διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον κίνδυνο που καλύπτουν.

Ασφάλειες εισοδήματος από ατύχημα

Ασφάλειες εισοδήματος από ασθένεια

Ανάλογα με την κάλυψη, καταβάλλεται σε περίπτωση ανικανότητας:

  • Κεφάλαιο, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα

  • Μηνιαίο εισόδημα, από την έναρξη της ανικανότητας μέχρι και για 24 συνεχείς μήνες

  • Μηνιαία σύνταξη, 24 μήνες μετά από την έναρξη της ανικανότητας και μέχρι την ηλικία των 65 ετών

Γιατί να ασφαλιστείτε...Σήμερα

calendar

Γιατί να ασφαλιστείτε σήμερα;

Γιατί πολύ απλά η αναβολή μπορεί να κοστίσει ... πολύ ακριβά. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα το ασφάλιστρο αλλά και την ασφαλισιμότητα του ίδιου του πελάτη. Η ηλικία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας γα την ασφάλεια ζωής καθώς όσο μεγαλύτερος είναι ο υποψήφιος πελάτης τόσο λιγότερα τα χρόνια ασφάλισης και άρα τόσο ακριβότερο το ασφάλιστρο. Επίσης οι μεγαλύτερης ηλικίας πελάτες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν διαφόρων ειδών προβλήματα υγείας τα οποία επηρεάζουν την ασφαλισιμότητά τους. Επιπλέον ένα ατυχές γεγονός μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή.

Ενδεικτικό παράδειγμα για το κόστος αναβολής

Ένας άνδρας 40 ετών επιλέγει να ασφαλιστεί με διάρκεια 20 έτη και με ασφαλιζόμενο κεφάλαιο €100.000. Το ετήσιο σταθερό ασφάλιστρο ανέρχεται σε €600 περίπου.

Ένας άνδρας 45 ετών, ο οποίος επιλέγει και αυτός να ασφαλιστεί για την ίδια διάρκεια (20 έτη) και το ίδιο ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (€100.000), θα πρέπει να καταβάλλει ετησίως το σταθερό ασφάλιστρο των €900 περίπου.

Το κόστος της Ασφάλειας Ζωής, λόγω διαφοράς ηλικίας (5 έτη), αυξάνεται κατά 56,59%

Περιοχή Συνεργατών