NORMAN ATLANTIC ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ & ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ατύχημα «NORMAN ATLANTIC» Ασφαλίσεις και Εξασφαλίσεις

 

από - Δημοσιεύτηκε: στις 3:15 μμ
0

DSC_0403

Με μεγάλη θλίψη είδαμε και εφέτος κατά τη διάρκεια των εορτών να συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα, όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στον αέρα, τα όποια δεν περιορίστηκαν μόνο σε υλικές ζημιές που αποτυπώνονται σε οικονομικά μεγέθη όπως είναι το κόστος της αντικατάστασης του αεροσκάφους και του πλοίου «Norman Atlantic» αλλά προξένησαν και απώλεια μεγάλου αριθμού ανθρωπίνων ζωών που δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αποτιμηθούν και να αντικατασταθούν με αριθμούς.

Για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστροφικών καταστάσεων η ύπαρξις κατάλληλων και όσο το δυνατόν πληρέστερων ασφαλιστικών καλύψεων με σωστούς ασφαλιστές είναι απαραίτητο να υπάρχει. Η ύπαρξη της ασφαλιστικής κάλυψης θα επιτρέψει στους ασφαλισμένους να αντεπεξέλθουν στις αντίξοες και οικονομικά καταστροφικές οικονομικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται σε αυτές τις καταστάσεις και οι ασφαλιστές θα τους καθοδηγήσουν λόγω της εμπειρίας τους, πως να χειριστούν τα πάμπολλα προβλήματα που θα προκύψουν και είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν.

Σε ένα ατύχημα όπως η πυρκαϊά στο «Norman Atlantic» και η πτώση του αεροσκάφους οι διαχειριστές – ιδιοκτήτες  έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια οργανωτικά προβλήματα διάσωσης και αποζημιώσεις για:

  1. Απώλειες ανθρωπίνων ζωών των επιβατών και των πληρωμάτων
  2. Αποζημιώσεις διασωθέντων επιβατών και πληρωμάτων καθώς και ατυχημάτων αυτών
  3. Αποζημιώσεις προσωπικών αντικειμένων των επιβατών και των πληρωμάτων
  4. Αποζημιώσεις φορτίων
  5. Αποζημιώσεις εξόδων τρίτων (πλοίων) που έλαβαν μέρος στη διάσωση των επιβαινόντων
  6. Σώστρα για τα ναυαγοσωστικά που έλαβαν μέρος στη διάσωση του σκάφους
  7. Αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το πλοίο ή αποζημίωση αυτού ως ολική απώλεια καθώς και του αεροσκάφους.

Όπως καταλαβαίνει ο κάθε ένας από εμάς εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες και σωστές ασφαλιστικές καλύψεις είναι πλέον ή βέβαιον ότι όλες αυτές οι αποζημιώσεις είναι αδύνατο να καλυφθούν με ίδια κεφάλαια διότι ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμυρίων δολαρίων.

Σε τέτοιες περιπτώσεις φαίνεται η αναγκαιότης ύπαρξης κατάλληλων ασφαλιστικών καλύψεων με σωστούς ασφαλιστές και η πολύτιμη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει στον ασφαλισμένο ένας ικανός και σωστός ασφαλιστικός σύμβουλος.

Οι Έλληνες δεν έχουν αποκτήσει ακόμα ασφαλιστική συνείδηση και δεν ασφαλίζονται σε μεγάλο ποσοστό. Στα ατυχήματα που δυστυχώς είχαμε προ ημερών και αναφέρθηκα παραπάνω, οι συνολικές αποζημιώσεις όλων των ατόμων και φορέων που δικαιούνται αποζημίωσης, μπορεί άνετα να ανέρχονται σε ποσά μεταξύ $ 300,000,000 έως $ 700,000,000.

Όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι οι ιδιοκτήτριες εταιρείες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη θα πτώχευαν. Με την παρουσία όμως τόσο του ασφαλιστικού οργανισμού που καλύπτει την αστική ευθύνη των ιδιοκτητών-διαχειριστών για τις απωλεσθείσες ανθρώπινες ζωές, θα αποζημιώσει τους επιβαίνοντες και θα πληρώσει τα έξοδα των πλοίων που συνέβαλαν στην διάσωση των επιβαινόντων, όσο και των ασφαλιστών του σκάφους που θα καλύψουν τα σώστρα και τις ζημιές ή την ολική απώλεια των σκαφών η επιβάρυνση των ιδιοκτητών – διαχειριστών θα είναι περιορισμένη μόνο στην ίδια απαλλαγή εάν και όπου υπάρχει που είναι ένα προκαθορισμένο ποσό που δύναται να επωμισθεί η εταιρεία χωρίς να ταρακουνηθεί οικονομικά.

Ας μεταφέρουμε τώρα το παραπάνω ατύχημα – δυστύχημα στην ασφαλιστική κάλυψη ενός διαμερίσματος. Κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η κάλυψη πυρός ή κλοπής ενός διαμερίσματος δεν είναι απαραίτητη και για το λόγο αυτό δεν την αγοράζει. Τι μπορεί να πάθει το διαμέρισμά μου από μια φωτιά; Θα αποκαταστήσω τη ζημιά εγώ. Αυτό δεν είναι όμως σωστό και προδίδει έλλειψη ασφαλιστικής συνείδησης και γνώσης κινδύνου διότι απλούστατα η φωτιά μπορεί να επεκταθεί και στα από πάνω ή τα διπλανά διαμερίσματα και να προκαλέσει όχι μόνο υλικές ζημιές αλλά και ανθρώπινα θύματα για τα οποία ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έπιασε πρώτο φωτιά είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει ή/και να αποζημιώσει τις ζημιές. Εδώ βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε πόσο απαραίτητο είναι να υπάρχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το διαμέρισμα που να καλύπτει όχι μόνο υλικές ζημιές του διαμερίσματος αλλά και την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη έναντι τρίτων η οποία πρέπει να είναι για ένα αρκετά μεγάλο ποσό και να καλύπτει και αποζημίωση απώλειας ζωής. Διότι ας υποθέσουμε ότι το διαμέρισμα δεν είναι ασφαλισμένο και ο ιδιοκτήτης δεν δύναται οικονομικά να αποκαταστήσει τις ζημιές. Μπορεί άνετα να ενοικιάσει ένα άλλο διαμέρισμα και να μετακομίσει εκεί. Εάν όμως έχει να αντιμετωπίσει και αποζημιώσεις τρίτων τότε θα καταστραφεί ολοσχερώς.

Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι όλοι πρέπει να αποκτήσουμε ασφαλιστική συνείδηση και να αρχίσουμε να αγοράζουμε ασφαλιστήρια συμβόλαια όχι για να πλουτίσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες αλλά για να είμαστε προστατευμένοι εμείς οι ίδιοι και οι οικογένειές μας από τέτοιες καταστροφές. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσω ότι η βοήθεια που μπορούμε να πάρουμε από έναν έμπειρο και σωστό ασφαλιστικό σύμβουλο είναι καθοριστική διότι θα μας βοηθήσει με ελάχιστα χρήματα να αγοράσουμε μόνο τις απαραίτητες για την περίπτωση μας καλύψεις.

*του Μιχάλη Βουρλίδη, Managing Director MINIMAR Μεσίτες Ασφαλειών

Περιοχή Συνεργατών