ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ?

Υποχρεωτική ασφάλιση για σεισμούς αλλά με διαφανείς όρους

 

 

HOME_4

Βίκυ Γερασίμου

Αρχισυντάκτρια at Insurance World

Απαραίτητη για μία χώρα όπως η Ελλάδα, με τη σεισμική κινητικότητα που παρουσιάζει, είναι η κρατική κατεύθυνση των ιδιοκτητών ακινήτων σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία θα προστατεύουν την περιουσία τους. Ήδη τα ασφάλιστρα των συμβολαίων που αφορούν στις κατοικίες είναι προσιτά, ωστόσο αναμένεται όταν αυξηθεί ο αριθμός των ασφαλίσεων σε αυτή την αγορά, να μειωθούν μειωθούν ακόμα περισσότερο. Αυτά αναφέρει στο Iw ο κ. Κωνσταντίνος Λαγωνίκας, Senior Manager Non Motor στην International Life, ο οποίος προσθέτει ότι η αύξηση στις ασφαλίσεις κατοικιών, θα επιτευχθεί αν το κράτος και οι ασφαλιστικές εταιρείες διατυπώσουν ξεκάθαρα τόσο τους λόγους που οδηγούν στην υποχρεωτική ασφάλιση, όσο και τα οφέλη που θα αποκομίσει η κοινωνία από αυτή την κίνηση. «Η υποχρεωτική πλέον ασφάλιση» επισημαίνει  πως «πρέπει να διέπεται από διαφανείς όρους διαχείρισης και ετήσιο απολογισμό, ώστε να είναι κατανοητό για την κοινωνία ότι δεν καλείται να συμμετέχει σε άλλη μια απόφαση για αυτήν, χωρίς αυτήν».

Ποια είναι η εικόνα που έχουν οι ασφαλίσεις κατοικίας σήμερα;

Κ.Λ.: Η απόκτηση κατοικίας και η ασφάλιση ήταν έννοιες αντίθετες στο μυαλό των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια. Η ανάπτυξη της στεγαστικής πίστης και η θεσμοθέτηση της ασφαλιστικής κάλυψης ως υποχρέωσης, συνέβαλε στην ανάπτυξη της αγοράς ασφάλισης κατοικίας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα ξεπερνά το 80%, ενώ το ποσοστό των κατοικιών που δεν κατοικούνται ανέρχεται σε 36%. Η συνεχιζόμενη κρίση που οδήγησε στα παραπάνω ποσοστά, επηρέασε και τον κλάδο ασφάλισης κατοικίας, το ποσοστό του οποίου ανέρχεται στο 10%.
Γνωρίζουν οι Έλληνες τα οφέλη που προκύπτουν από την ασφάλιση κατοικίας και το κόστος που έχει;
Δυστυχώς, οι Έλληνες διαπιστώνουν τα πλεονεκτήματα της ασφάλισης κατοικίας μόνο μετά από καταστροφικά γεγονότα, όπως ο σεισμός της Κεφαλονιάς τον Φεβρουάριο του 2014, με αφορμή τον οποίο, αποδείχτηκε ότι δυστυχώς μόνο το 10% των κατοικιών ήταν ασφαλισμένο και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν συνδεδεμένο με στεγαστικό δάνειο.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι κάτι που δεν γνωρίζει η πλειοψηφία των πολιτών, είναι ότι η ασφάλιση κατοικίας έχει προσιτό κόστος, το οποίο θα μπορούσε να μειωθεί περαιτέρω αν αυξανόταν ο αριθμός των ασφαλισμένων κατοικιών. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει πολιτεία και ασφαλιστικές εταιρίες να συνεργαστούν και να εκπονήσουν, ο καθένας από την πλευρά του αλλά και από κοινού, σχέδια δράσης που θα προσφέρουν κίνητρα για την ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων.

Ποιες διαφορές υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό;
Κ.Λ.: Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ασφαλιστικής διείσδυσης στον κλάδο ασφάλισης κατοικίας, παρ’ όλο που η κοινωνική αξία της κατοικίας διαφέρει από την υπάρχουσα στη χώρα μας. Στην Ελλάδα, λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, ο κλάδος ασφάλισης κατοικίας όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί, αλλά αντιθέτως έχει συρρικνωθεί.
Ποιες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου στο μέλλον και ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη του;

Η ασφάλιση κατοικίας παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, δεδομένου του χαμηλού ποσοστού ασφάλισης ακινήτων στη χώρα μας σε συνδυασμό με το πολύ χαμηλό ποσοστό ασφαλιστικής διείσδυσης. Η αναμενόμενη θέσπιση της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών ως υποχρεωτικής, σε συνδυασμό με την ενημέρωση για τις ωφέλειες της, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του κλάδου.

Πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ασφάλιση για σεισμό στην Ελλάδα;

Κ.Λ.: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πλέον σεισμογενείς χώρες, η υποχρεωτική ασφάλιση σεισμού καθίσταται απαραίτητη για την προστασία των ακινήτων των πολιτών, τα οποία αποτελούν μεγάλο μέρος της περιουσίας τους. Το κόστος της ασφάλισης κατοικίας θα μειωθεί περαιτέρω με την αύξηση του αριθμού των ασφαλισμένων κατοικιών. Η αύξηση στις ασφαλίσεις κατοικιών, θα επιτευχθεί αν το κράτος και οι ασφαλιστικές εταιρείες διατυπώσουν ξεκάθαρα τόσο τους λόγους που οδηγούν στην υποχρεωτική ασφάλιση, όσο και τα οφέλη που θα αποκομίσει η κοινωνία από αυτή την κίνηση. Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική πλέον ασφάλιση πρέπει να διέπεται από διαφανείς όρους διαχείρισης και ετήσιο απολογισμό, ώστε να είναι κατανοητό για την κοινωνία ότι δεν καλείται να συμμετέχει σε άλλη μια απόφαση για αυτήν, χωρίς αυτήν.

Πηγή:InsuranceWorld

Περιοχή Συνεργατών