ΓΙΑΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΔΕΝ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ?

Μόνο ένας στους δέκα Έλληνες ασφαλίζει την κατοικία του

 

HOUSES

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές χώρες του εξωτερικού, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης ξεπερνά το 80%, ωστόσο -αν και μοιάζει σχήμα οξύμωρο- μόλις 1 στους 10 ιδιοκτήτες κατοικιών έχει ασφαλίσει την περιουσία του για κινδύνους πυρός, διαρροών, φυσικών φαινομένων κλπ.

Αναζητώντας τους λόγους της χαμηλής ασφαλιστικής διείσδυσης σε έναν τομέα, στον οποίο οι Έλληνες είχαν ανέκαθεν μεγάλη ευαισθησία, αναμφίβολα προσανατολιζόμαστε και στη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο μέσος Έλληνας. Ωστόσο φαίνεται πως βασικός λόγος είναι και το κενό ενημέρωσης. Κι αυτό γιατί οι Έλληνες ασφάλιζαν και προ ύφεσης πάλι στα ίδια ποσοστά τις κατοικίες τους, ενώ ταυτόχρονα τα περισσότερα συμβόλαια συνοδεύονταν από τραπεζικό δανεισμό. Μετά από την περίοδο 2000-2010 που ο κλάδος παρουσίασε ανάπτυξη και τα συμβόλαια αυξήθηκαν από το 7-10% των κατοικιών στο 10-15%, η εικόνα των ασφαλίσεων κατοικιών παρέμεινε στάσιμη.

Μεταξύ των απόψεων που έχουν διατυπωθεί για την εξέλιξη του κλάδου είναι και το κατά πόσο πρέπει να υπάρξει η υποχρεωτική ασφάλιση για συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως η κάλυψη σε περίπτωση σεισμού. Και εδώ η εικόνα είναι διττή, καθώς υπάρχει η πλευρά που υποστηρίζει ότι σε μία χώρα που οι σεισμοί εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα είναι απαραίτητο να προστατεύεται η περιουσία του ιδιώτη και σίγουρα την προστασία αυτή δεν μπορεί πλέον να του παρέχει το κράτος. Από την άλλη υπάρχουν και αυτοί που πρεσβεύουν ότι η υποχρεωτικότητα πρέπει να ισχύει στις περιπτώσεις που η βλάβη αφορά τρίτους και δεν είναι θεμιτό να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανεξάρτητα από τις απόψεις αυτές και το ποια θα είναι η θέση που θα λάβει μελλοντικά η πολιτεία, η ασφαλιστική αγορά μεμονωμένα και συλλογικά πρέπει να εστιάσει στην ενημέρωση. Στην εκπαίδευση του καταναλωτή και του ασφαλισμένου μέσω των διαμεσολαβητών της, του διαδικτύου και τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών διαφημίσεων για το τι προσφέρει η ασφάλιση κατοικίας και με τι κόστος. Η πλειοψηφία των καταναλωτών λόγου χάρη αγνοεί πως για να ασφαλίσει κανείς μία οικία 100 τετραγωνικών μέτρων για φωτιά θα χρειαστεί περίπου 5-7 ευρώ το μήνα.

Αυτό το κενό «πληροφορίας» πρέπει να γεφυρώσει η ασφαλιστική αγορά και να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη εργασιών και την παροχή χρήσιμων προϊόντων στους πολίτες.

Πηγή:InsuranceWorld

Περιοχή Συνεργατών